دسته بندی مطالب


افراد آنلابن
کاربران آنلاین 167 نفر

آگهی اینجا هستید : بخش مطالب » طنز » طنز عمومی » عصر رياضيات

فرستنده : mahtab maleki
دسته بندی : طنز عمومی

تعداد بازدید  : 1037
امتیاز : 95

مشخصات
 

عصر رياضيات


ROMANCE MATHEMATICS(ریاضی عشق)
Smart man + smart woman = romance
مرد باهوش + زن باهوش = دوستی
Smart man + dumb woman = affair
مرد باهوش + زن کم هوش =عشق
Dumb man + smart woman = marriage
مرد کم هوش + زن باهوش =ازدواج
Dumb man + dumb woman = pregnancy
مرد کم هوش + زن کم هوش = حاملگی


OFFICE ARITHMETIC(ریاضی کار)
Smart boss + smart employee = profit
مدیر باهوش + کارمند باهوش = سود
Smart boss + dumb employee = production
مدیر باهوش + کارمند کم هوش = تولید بالا
Dumb boss + smart employee = promotion
مدیرکم هوش + کارمند باهوش = ترفیع
Dumb boss + dumb employee = overtime
مدیرکم هوش + کارمندکم هوش =اضافه کاری
 

SHOPPING MATH(ریاضی در خرید)
A man will pay $2 for a $1 item he needs.
مردها برای چیزی که ارزش 1$ دارد بهای 2 $ را میدهند
A woman will pay $1 for a $2 item that she doesn't need.
زنها برای خرید چیزی که ارزش دو دلار دارد و لازم هم ندارند بهای 1 $ را میدهند


(آمارو معادلات اصلی)GENERAL EQUATIONS & STATISTICS
A woman worries about the future until she gets a husband.
زنها تا وقتی نگران آینده هستند تا شوهرپیداكنند
A man never worries about the future until he gets a wife.
مردها تا زن نگیرند به آینده فکر نمی کنند
A successful man is one who makes more money than his wife can spend.
مرد موفق مردی است که بتواند بیش از خرج کردن همسرش پول بدست آورد
A successful woman is one who can find such a man.
یک زن موفق کسی است که بتواند چنین مردی را پیدا کند

 

HAPPINESS(خوشحالی)
To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little.
 براي اينكه با یک مرد خوشحال باشید کافی است او را درک کنید و کمی دوستش داشته باشید
To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all.
برای اینکه با یک زن خوشبخت باشید باید او رخيلي دوست داشته باشيدا   داشته باشید و درک کردن او خیلیل مهم نیست


LONGEVITY(عمرطولانی)
Married men live longer than single men do, but married men are a lot more willing to die.
مردان متاهل زیاد تر از مجردها زندگی می کنند اما بیشتر آرزوی مگ ردارند


PROPENSITY TO CHANGE(قابلیت تغییرپذیری)
A woman marries a man expecting he will change, but he doesn't.
یک زن با یک مرد ازدواج می کند به امید اینکه او تغییر پذیرد است اما او تغییر نمیکند
A man marries a woman expecting that she won't change, and she does.
یک مرد با یک زن ازدواج میکند به امیدد اما او تغییر می کند حال آنكه اوتغييرنمي كند

 

DISCUSSION T! ECHNIQUE(تکنیک بحث کردن)
A woman has the last word in any argument.
 زنان آخرين حرف را در هر جر و بحث می زنند
Anything a man says after that is the beginning of a new argument.
هر چیزی که مرد بگه آغاز یک جروبحث تازه است


امتیاز دهید نظرات    
شما هم مطالب جالب و خواندنی خود را با نام خود ارسال کنید

طالع بینی خانه | قوانین
 
بازیابی کلمه عبور | عضویت