دسته بندی مطالب


افراد آنلابن
کاربران آنلاین 123 نفر

آگهی اینجا هستید : بخش مطالب » متافیزیک » مقالات مربوط به روح » تكنيك هايي براي خروج روح از بدن

فرستنده : مژده صبا
دسته بندی : مقالات مربوط به روح

تعداد بازدید  : 10226
امتیاز : 104

مشخصات
 

تكنيك هايي براي خروج روح از بدن


تكنيك مراقبه شماره ( 1)


در حاليكه چشمانتان را بسته ايد چند دقيقه را صرف ريلكس كردن تمام بدن كنيد سپس كره چشمتان رابه سمت بالا بچرخانيد تا جاييكه كشش و فشار اندكي را در ماهيچه هاي اطراف چشمتان احساس كنيد. به اين طريق ديد دروني تان مي شود.سپس ديد دروني خود را بر صفحه سياه درون متمركز كنيد.سعي كنيد در اين مرحله به خواب نرويد بلكه همچنان توجه تان را در همين حالت متمركز كنيد .هرگاه كه ذهنتان منحرف شد و به موضوع ديگري پرداخت خيلي ساده آن را بازگردانيد ودوباره آغاز كنيد.به صداي سوت ضعيف در بالاي سرتان گوش كنيد وتوجه ثانويه خود را به گوش دادن به آن معطوف سازيد.

تجسم كنيد كه سوت مذكور مانند جرياني از صوت است كه از پايين كالبد فيزيكي تان به بالا حركت كرده و از قسمت بالاي سرتان خارج ميشود. اجازه دهيد تااين صوت ديد دروني تان را بطور كاملا طبيعي به بالا ببرد. به آرامي متمركز كردن ديد دروني تان بر سياهي صفحه درون را متوقف كنيد.اگر اين كار را مدت بيشتري انجام دهيد از به خواب رفتن شما جلوگيري مي كند. در عوض فقط هشياري جنبي و خفيفي را در اطراف چشم سوم خود در درون پيشاني حقظ كنيد تا به اين ترتيب صفحه سياه را همچنان نزديك به نقطه ديد دروني تان نگه داريد. سرانجام در حالتي نا منتظر و بي خبر به خواب خواهيد رفت.اگر احساس خفيفي از سوزش و جز جز يا احساس كشيدگي در قسمت بالاي سرتان بوجود امد بسيار عالي است. اگر هم اين اتفاق نيفتاد اشكالي ندارد.اگر باعث اين احساس در سرتان شويد و توجه ثانويه خود را در ان نقطه از سرتان معطوف داريد آنگاه پس از به خواب رفتن احتمال خارج شدن از كالبد اندكي بيشتر خواهد شد.سخت ترين قسمت اين تكنيك هنگامي است كه حدودا يك ساعت و نيم از آغاز ان بگذرد. در اين هنگام است كه موج فريبنده و اغوا كننده اي از خستگي ذهني و جسماني در سراسر كالبد
فيزيكي ايجاد مي شود و استقامت و اراده ذهني را شديدا به مبارزه مي طلبد. تسليم شدن به اين موج وسوسه انگيز از خستگي و به خواب رفتن معمولا هر گونه احتمالي براي خارج شدن آگاهانه از كالبد را تا حد صفر كاهش مي دهد.سعي كنيد تا از نظر ذهني بر اين موج از خستگي فائق شويد و به مراقبه خود ادامه دهيد در اين مرحله با گذشت هر لحظه شانس و احتمال سفر خروج از كالبد با خود آگاهي بسيار خوب به تدريج افزايش مي يابد.

تكنيك مراقبه شماره (2)


شكل ساده تري از تكنيك مراقبه شماره (1) اين است كه سي الي چهل و پنج دقيقه اول كه در آن چشمها را رو به بالا چرخانده و نگه مي داريم و ديد دروني را بر صفحه سياه درون متمركز مي كنيم را حذف كنيم . ادامه اين تكنيك يعني تكنيك شماره (2)دقيقا مشابه بكنيك شماره (1) است.مزيت تكنيك مراقبه (2) اين است كه فرد را نسبت به تكنيك اول از نظر ذهني و جسماني كمتر خسته مي كند.

تكنيك مراقبه شماره (3)


اين تكنيك در واقع همان تكنيك آسان و ساده اي است كه چند سال قبل از آن استفاده مي كرديم يعني گوش سپردن به صداي صوت موجود در بالاي سرم.
پس از بيدار شدن از خواب در اواسط شب دوباره به رختخواب مي رفتم و در حاليكه به پشت مي خوابيدم مدت چند دقيقه تمام كالبدم را ريلكس مي كردم و هنگاميكه صداي سوت ضعيف در درون سرم قابل شنيدن مي شد تمام توجهم را بر گوش سپردن به آن متمركز مي كردم. حدودا پانزده يا سي دقيقه بعد از آن بر روي شكن خوابيده و به حالت هميشگي خود در هنگام خواب باز مي گشتم و به گوش سپردن به صوت مذكور ادامه مي دادم تا اينكه به تدريج در حالتي بي خبر به خواب بروم .هنگاميكه مي توانستم ريلكس بمانم و عواطفم را به حداقل برسانم اين تكنيك به راحتي برايم عمل مي كرد.تغيير كوچك اما بسيار سودمندي كه به اين روش اضافه كردم اين بود كه پيوسته از نظر ذهني به خودم ياداوري كنم كه همچنان به صوت موجود در بالاي سرم گوش دهم . هنگاميكه اين كار را انجام نمي دادم خيلي زود تمام ماجرا را فراموش مي كردم. از تكنيك خارج مي شدم و به خواب مي رفتم.

تكنيك مراقبه شماره ( 4)


پس از بيدار شدن در اواسط شب دوباره به رختخواب مي رفتم و به حالت هميشگي خود مي خوابيدم و توجه اوليه و عمده خود را بر شل كردن و ريلكس كردن عضلات اطراف شقيقه هايم يعني حدودا از وسط ابرو تا دو سانتي متر بالاي گوش متمركز مي كردم . در حاليكه توجه عمده خود را بر شل كردن اين عضلات معطوف مي كردم توجه ثانويه خود را به ريلكس كردن عضلات اطراف چشمها و اطراف ابروهايم متمركز مي كردم و همچنين به صداي صوت موجود در بالاي سرم گوش مي دادم . گاهي اوقات اين صوت را به صورت جرياني از انرژي تجسم مي كردم كه از پايين به بالاي كالبد فيزيكي ام در جريان است و از عضلات اطراف شقيقه هايم عبور مي كند و همچنين تصور مي كردم كه اين صوت به ريلكس كردن عضلات اطراف شقيقه هايم كمك مي كند.
اين تكنيك مراقبه ممكن است براي بعضي از افراد مبتدي در سفر روح و يا افرادي كه در آينده مسافر روح خواهند شد دشوار باشد. نقطه ضعف عمده تكنيك مذكور اين است كه در برابر دو احساس مشكل آفرين يعني احساس انتظار و تشويش بسيار حساس و اسيب پذير است.هنگاميكه اين دواحساس آزارنده مستمر و دائم شوند آنگاه ريلكس كردن و شل نگهداشتن كامل عضلات اطراف شقيقه ها بسيار دشوار مي شود.

تكنيك مراقبه شماره (5)


اين تكنيك مراقبه همراه با زمزمه كردن و ذكر كلمه اي مقدس است كه آن را از ديسكورسهاي اكنكار و كتابهاي سفر روحم ياد گرفتم و با سبك و شيوه مراقبه خودم سازگار كردم.
در حاليكه به پشت مي خوابيدم چشمهايم را مي بستم بدنم را ريلكس مي كردم و به آرامي و باملايمت شروع به زمزمه پيوسته كلمه اي مقدس مي كردم.كلمات متعددي در نوشته هاي اكنكار براي زمزمه كردن ارائه شده است ولي من معمولا از كلمه هيو استفاده مي كردم. هيو يكي از نامهاي خداوند مي باشد و ذكر آن بسيار اسان است. پس از اينكه نفس عميقي مي كشيدم با صداي بلند و با حالتي كشيده و طولاني و با ملايمت كلمه هي-يو را زمزمه مي كردم .در حاليكه به آرامي نفسم را بيرون مي دادم هر حرف را جداگانه تلفظ مي كردم و به يكديگر مي چسباندم . سپس نفس كوتاهي مي كشيدم و آنگاه نفس عميق ديگري كشيده و دوباره اين زمزمه را آغاز مي كردم.
به تدريج متوجه شدم كه بهترين راه براي ريلكس ماندن كامل و به خواب رفتن در هنگام ذكر گفتن اين است كه تصور كنم صدايم در سراسر بدنم بخصوص در دستها و مچ دستها و پاها و مچ پاهايم ارتعاش پيدا مي كند . هنگاميكه توجهم را عمدتا بر اين احساس جز جز در حال ارتعاش متمركز مي كردم راحت تر مي توانستم در حال ذكر گفتن به خواب بروم.يكي از مزيتهاي تكينك مذكور اين است كه ذكر گفتن با صداي بلند از پريشاني و منحرف شدن ذهن جلوگيري مي كند. معمولا ذكر گفتن بي صدا در درون از منحرف شدن ذهن جلوگيري نمي كند ولي طبق آنچه كه من تجربه كردم ذكر گفتن با صداي بلند و با حالتي ملايم اين كار را انجام مي دهد.

تكنيك مراقبه شماره (6)


اين تكنيك با قدرت تجسم عمل مي كند.پس از اينكه چند دقيقه را صرف ريلكس كردن بدنم مي كردم اين احساس را در خود تجسم مي كردم كه هم اكنون از سفري خارج از كالبد به كالبد فيزيكي ام بازكشته ام . احساس مذكور احساسي از جز جز شدن و مور مور شدن در سراسر بدن است مانند مواقعي كه موجي از سرما از سراسر بدن عبور مي كند.اين احساس را به ويژه با متمركز كردن توجهم بر احساس جز جز شدن در دستها و مچ دستها و پاها و مچ پاها يم مي توانستم در خود بوجود آورم.
دليل موثر بودن تكنيك مذكور اين است كه با بوجود آوردن احساس جز جزي كه پس از بازگشت به كالبد فيزيكي توليد مي شود در واقع مي توان سطح ارتعاش كالبد فيزيكي را به تدريج بالا برد تا جائيكه كالبد دروني بتواند كالبد خارجي و غالب ما شود.


امتیاز دهید نظرات    
شما هم مطالب جالب و خواندنی خود را با نام خود ارسال کنید

طالع بینی خانه | قوانین
 
بازیابی کلمه عبور | عضویت