بیترین - Bitrin
مطالب جالب - مطالب علمی - ترفند کامپیوتر - ترفند موبایل - مطالب مذهبی - مطالب اجتماعی - آموزش آشپزی - طالع بینی - شعر و ادبیات - تصاویر و عکس های جالب - مطالب طنز - داستان کوتاه

آگهی

دانلود نمونه سوالات پیام نور

 اینجا هستید : بخش مطالب » سرگرمی » تست روانشناسی و شخصیت » جديدترين تست روانشناسي - جالب


فرستنده : شاهرخ
دسته بندی : تست روانشناسی و شخصیت

تعداد بازدید  : 16951
امتیاز : 85

مشخصات
 

جديدترين تست روانشناسي - جالبجديدترين تست روانشناسي - جالب - Bitrin.com

 


 
اگر مايليد اطلاعات بيشتري درمورد شخصيت خودتان وخصوصياتي كه باعث مي‌شوند ديگران شما را بيشتردوست داشته باشند پيدا كنيد به تست زيربا كمال صداقت پاسخ دهيد.اين تست جديدترين تست روان شناسي دركشورآمريكا است.
 

الف : چين وچروك
ب : لكه
ج : خال زيبايي
د : كك ومك
ت :لبخند


الف : شباهنگ
ب : جغد
ج : عقاب
د : فلامينگو
ت : پنگوئن


الف: پيانو
ب : ويلون
ج : سازدهني
د : گيتار
ت : دف 3- كدام يك ازآلات موسيقي را دوست داريد؟
1- فرض كنيد شما مشخصه صورت كسي هستيد,كدام قسمت ازصورت او هستيد؟
2- دوست داريد چه نوع پرنده اي باشيد؟


الف : اخباروبرنامه هاي مستند
ب : فيلم هاي درام وزندگي نامه
ج : هيجاني وپليسي
د : عشقي وماجرايي
ت : كمدي وكارتون 4- كدام يك ازبرنامه هاي تلويزيوني براي شما جالب تراست؟ 


الف : هيچ كدام , من ازشهربازي متنفرم
ب : قطاريا قايق
ج : نمايش واجراي كمدي
د : چرخ وفلك ووسايلي كه سريع مي چرخند
ت :ترن هاي هوايي سريع السير 5- كدام يك ازبازي هاي شهربازي را بيشتردوست داريد؟ 


الف : هرگز
ب : به ندرت
ج : برخي مواقع
د: معمولا
ت: هميشه 6- آيا شما به اشتباهات خودتان مي‌خنديد؟ 


الف : عصباني مي‌شويد
ب: ناراحت مي‌شويد
ج : برايتان جالب است
د: تلافي مي‌كنيد
ت :چندين برابرتلافي مي‌كنيد 7- اگردوست شما سربه سرتان گذاشت چه عكس العملي نشان مي دهيد؟ 
 
8- اولين چيزي كه صبح موقع بيدارشدن به فكرتان خطورمي‌كند چيست؟ 
الف : كارويا تحصيل
ب: مشكلات زندگي
ج : صبحانه
د : روزي كه درپيش داريد
ت : كاري كه تا شب انجام خواهيد داد
 
9- درزندگيتان چه شعاري داريد؟ 
الف :وقت طلاست
ب: سحرخيزباش تا كامروا باشي
ج : آنچه براي خود مي پسندي براي ديگران هم بپسند
د : زندگي كن وبه ديگران هم اجازه زندگي كردن بده
ت : بي خيال باش , هرچه بادا باد
 
10- آيا به همه حيوانات علاقه منديد؟ 
الف : اصلا
ب: تعداد كمي ازحيوانات
ج : برخي ازحيوانات
د: بيشترحيوانات
ت : تمام حيوانات
 
11- شما لبخند مي‌زنيد؟ 
الف : هرگز
ب: به ندرت
ج : گاهي اوقات
د :اغلب
ت : آنقدرزياد كه برخي فكرمي كنند ديوانه هستم
 
12- نظرديگران راجع به شما اغلب كدام مورد است؟ 
الف : بي رحم
ب : سرد وبي احساس
ج :زيبا
د : دوست داشتني
ت : خوشگذران
 
13- شما احساس عشق وقدرداني خود را نشان مي‌دهيد؟ 
الف : هرگز
ب : به ندرت
ج : گاهي
د :اغلب
ت : حداكثرتا جايي كه امكان دارد
 
14- شما اعتقاد داريد كه براي شاداب بودن بايد ساعاتي ازروز را منحصرا صرف خودتان كنيد؟ 
الف :اصلا
ب: احتمالا نه
ج : گاهي
د : بله
ت : البته ,تا جايي كه امكان دارد به خودتان مي‌رسيد
 

الف : من حتي درتعطيلات هم برنامه ريزي مي‌كنم
ب : هميشه برنامه ريزي مي‌كنم
ج : بستگي به روزهفته دارد
د :درصورت امكان اجازه مي‌دهم كه خودش پيش آيد
ت:هميشه بدون برنامه ريزي روزها را طي مي‌كنم
  15- آيا زندگي شما بابرنامه ريزي پيش مي‌رود؟
حال امتيازات كنارگزينه هايي را كه انتخاب كرده ايد جمع كنيد.
گزينه الف1 امتيار, گزينه ب 2امتياز , گزينه ج 3 امتياز, گزينه د 4 امتياز, گزينه ت 5 امتيازدارد سپس امتيازات خودتان ازپانزده سوال تست را مطابق با متن هاي زيرمقايسه كنيد.
 

اگرامتيازشما بين 1تا 20باشد :
بدين معني است كه شما سوسن سفيد هستيد ..مردم شما را به خاطرپشتكارتان ,ازجان ودل مايه گذاشتنتان وموفقيت هايتان تقديرمي كنند.اهداف مشخصي داريد وفكرتان بركارتان متمركزاست .احتمالا فرزند اول خانواده هستيد .احساستان را به سختي ابرازمي كنيد .يكي ازمهمترين نگراني هاي شما اين است كه چگونه دربرابرافراد مختلف ظاهرشويد.انديشه هايتان كمي متمايل به بدبيني است .اعتماد به نفس داريد ولي درباطن گاهي به خود اعتماد نداريد.قادرهستيد كه هدفي تعيين كنيد وبه آن برسيد.بعضي مواقع دنيا را با ديدي باريك بين مي‌نگريد .احساس مي‌كنيد كه وقت كمي براي رسيدن به آرزوهايتان داريد.
مواظب باشيد جدي بودنتان شما را ازدنياي اطراف دورنكند .خونسرد باشيد واززندگيتان لذت ببريد .كارهايي انجام دهيد كه ازآنها لذت مي بريد .با انجام اين دستورات قوه خلاقيت تان شكوفا مي شود .سعي كنيد كه بيشتربخنديد وبا ديگران درتماس باشيد.
 

اگرامتيازشما بين 21تا 54 باشد :
بدين معني است شما يك گل رزهستيد .كمي تيغ داريد ولي زيبايي هاي بسياري داريد .حس شوخ طبعي داريد ولي ازشنيدن جوك لذت مي‌بريد.احتمالا فرزند وسط خانواده هستيد مردم دوست دارند دوروبرشما باشند .خونگرم هستيد .دوستان صميمي بسياري داريد.زندگي را باديد واقع بينانه مي‌نگريد .آگاهيد كه زندگي ازخوبي ها وبدي ها تشكيل شده است .قادريد شانس خودتان را با توجه به سرمايه هاي كه داريد امتحان كنيد .سخت كوش هستيد وبه اهدافتان پايبنديد .دوست داريد خودتان باشيد واين مساله به شما اعتماد به نفس مي‌دهد مشكلترين مساله درزندگيتان يكنواخت بودن مسايل است .يكنواختي درهرمساله اي شما را آزارمي‌دهد وباعث كسل شدن روحيه شما مي‌شود .
به شما پيشنهاد مي‌گردد كه افق ديدتان را وسيع تركنيد .مسايل جديدي را تجربه وكشف كنيد .آنگاه متعجب خواهيد شد كه چه نتايج زيبايي به دست آورده ايد ومهمترازهمه اينكه فراموش نكنيد كه درهمه چيزدنبال زيبايي بگرديد مخصوصا درخودتان .
 

اگرامتيازشما بين 55 تا 75 باشد :
بدين معني است كه شما يك گل آفتابگردان هستيد دربستري ازگلهاي رز.يك ويژگي بارزدرشما وجود دارد كه باعث گرمادهي به ديگران وجلوه گري شما مي‌شود .ممكن است شما كوچكترين فرزند خانواده ويا تنها فرزند باشيد ..دروقت لازم جدي هستيد ولي دوستانتان شما را به عنوان يك شخص شوج طبع مي شناسند .ازگفتن جوك لذت مي‌بريد .گاهي شيطنت مي‌كنيد .مايليد كه با افراد جديد وجالبي درزندگيتان آشنا شويد .با افرادي كه هيچ وقت نمي‌خندند راحت نيستيد ..ديد مثبتي به زندگي داريد ..درهمه چيزبه دنبال خوبيها هستيد .بيدي نيستيد كه با هربادي بلرزيد .گرم ,دوست داشتني ,با وفا واجتماعي هستيد وهركدام ازاين صفات مي‌تواند دليلي براي خوب بودن شما باشد .انرژي نامحدودي داريد ولي انگيزه تان كم است .براي شما مشكل است كه فقط برروي يك كارمتمركز شويد به شما پيشنهاد مي‌گردد كه اجازه دهيد مردم روي جدي شما راهم ببينند همان طوركه چهره شاد شما را مي بينند .دراين صورت مي‌خواهند كه هميشه با شما باشند .به احساسات ديگران احترام بگذاريد ازاين شاخه به آن شاخه نپريد وكاري راكه دوست داريد انتخاب كنيد وتا پايان آن را انجام دهيدUntitled 2
امتیاز دهید نظرات    
شما هم مطالب جالب و خواندنی خود را با نام خود ارسال کنید

مطالب مرتبط
  روانشناسي جالب
  حکایت جالب و خواندنی
  آیا شما افسرده هستید؟ + تست
  به عشق چگونه مینگری؟؟؟(بیا تو تست بزن)
  10 حقیقت جالب درباره مغز
  عكس هاي جالب و خنده دار
  تصاویر جالب و دیدنی - سری 6
  پاسخ جالب انيشتين به خواستگارش!
  13 حقیقت جالب که درمورد خودتان نمیدانستید!! قسمت دوم
  7 ابزار USB جالب و سرگرم‏کننده
  ترفند های جالب و کاربردی ایرانسل
  فیل ها از مورچه ها وحشت دارند ( جالب و خواندنی)
  کوتاه و جالب از رستورانی با منوی رومیزی لمسی
  پنجاه دانستنی جالب ار جهان
  تصاوير جالب و ابتكاري از كيسه هاي خواب
  عكس هاي جالب روز
  تبلیغات جالب و خنده دار روز
  مطالبي جالب در مورد جن
  یک تست هوش جالب
  مطالب جالب علمي
  یک معما و تست هوش بسیار جالب
  تصاویر جالب و دیدنی - سری 3
  تست همسر داري و روابط پسر
  آموزش تست شخصیت! zippo
  داستان جالب زنی که همیشه از شوهرش کتک می‌خورد! + متن انگلیسی
  عكس هايي جالب از حيوانات
  با شراب خوار معاشرت نكنيد جالب است حتما بخوانید
  ۸ نکته جالب در yahoo messenger
  سرگذشت جالب رنگ پوست
  کاربرد جالب کلید Alt
  دانستنی های جالب
  آخرین تست روانشناسی بین الملی در دنیا
  طنز جالب نامردی ولی نتیجه اش عالی ” ویژه بزرگسالان “
  13حقيقت جالب كه در مورد خودتان نمي دانستيد
  تبلیغات جالب پوما
  ** دو پیام خیلی جالب **
  اسرار جالب سلسله «توت آنخ آمون»
  جلوه هاي جالب زندگي دومين مرد ثروتمند دنيا
  تست جالب انگشتان دست
  تصویری جالب از مراسم عقد
  یک روش جالب برای تمیز نگه داشتن منزل در 20 دقیقه
  آخرين رکوردهای جالب در گينس!
  عکس های جالب از جنگ بالش در چین***
  عکسهای جالب و بامزه از عروس و داماد
  جدیدترین تست روانشناسی در آمریکا!
  ساخت شکلک های جالب با بادکنک
  راهکار جالب برای تشخیص جنسیت کودک
  امان از ما ایرونیها !! جالب و خواندنی
  تست خود شناسی | نیمکره مغزتان فعالتر است یا نیمکره چپ؟
  گفتگوی جالب امام صادق (ع) با جابربن حیان
 
دسته بندی مطالب


افراد آنلابن
کاربران آنلاین 120 نفر

آگهیطالع بینی | فروشگاه خانه | قوانین
 
بازیابی کلمه عبور | عضویت   کلمه رمز
نام کاربری